Modernizacja poprzez dodanie dodatkowej opcji transportu z chłodni na kolejkę mechaniczną